ข้อดีของการเป็นเจ้าของที่ดินในต่างจังหวัด

การเป็นเจ้าของที่ดินนั้น เป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจและดีกว่าการเช่าที่คนอื่นอยู่ เพราะการมีที่ดินเป็นของตนเองนั้น เราสามารถทำอะไรกับมันก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำเกษตรกรรมก็ดี การสร้างบ้าน การสร้างเป็นอาคารพาณิชย์ เป็นต้น บทความนี้จะขอพาทุกๆ ท่านไปพบกับ “ข้อดีของการเป็นเจ้าของที่ดินในต่างจังหวัด” กันครับ

ข้อดีของการเป็นเจ้าของที่ดินในต่างจังหวัดมีอะไรบ้าง?

●ที่ดินในต่างจังหวัดมีราคาถูกเมื่อเทียบกับพื้นที่ที่จะได้เป็นเจ้าของ เนื่องจากที่ดินในต่างจังหวัดยังห่างไกลจากถนนใหญ่แล้ความเจริญ จึงทำให้ราคาของที่ดินเหล่านั้นถูกกว่าในชานเมืองและตัวเมืองกรุงนั้นเองครับ

●มีกฏหมายเกี่ยวกับการเก็บภาษีขึ้นอยู่สภาพพื้นที่ที่ถูกกว่าผืนที่ดินในเมืองกรุงซึ่งจะมีการเรียกเก็บภาษีพื้นที่รกร้างที่ไม่ได้ใช้ทำการตามกฏหมายนั้นเองครับ

●ที่ดินในต่างจังหวัดมีความหลากหลายให้เราเลือกได้สรรตามความต้องการของทุกๆ ท่านได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้ทำเลดีไม่ดีนั้น ราคาก็จะแตกต่างกันไปอีกด้วย

4 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดิน

●“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” เป็นภาษีรูปแบบใหม่ที่มาแทน “ภาษีบำรุงท้องที่” และ “ภาษีโรงเรือนและที่ดิน” มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือพูดง่าย ๆ คือรัฐไม่ต้องการให้ที่ดินถูกทิ้งร้างโดยไม่เกิดการพัฒนา ผู้ที่จะต้องเสียภาษีตามกฎหมายฉบับนี้มี 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ

– เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หมายถึง เจ้าของบ้าน เจ้าของที่ดิน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล หากใครมีชื่อเป็น “เจ้าของ” คน ๆ นั้นคือ ผู้ที่ต้องเสียภาษี

– เจ้าของห้องชุด หมายถึง เจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

– ผู้ครอบครองทรัพย์สิน ทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของรัฐ เช่น ผู้เช่าที่ราชพัสดุอยู่ แม้ไม่ได้เป็นเจ้าของที่นั้น ๆ แต่เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายฉบับนี้

ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเมื่อ ผู้เป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในวันที่ 1 มกราคมของทุก ๆ ปี จะต้องเสียภาษีภายในเดือนเมษายน แต่เนื่องจากกฎหมายนี้เป็นกฎหมายใหม่ กระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ

ที่ดินเพื่อการเกษตร รัฐจะเก็บภาษีสูงสุดเพียง 0.15% ของมูลค่าทรัพย์สิน โดยที่ 3 ปีแรก คือปี 2563 – 2565 รัฐจะยกเว้นภาษีให้กับเจ้าของที่เป็น “บุคคลธรรมดา”

ที่ดินเพื่ออยู่อาศัย โดยผู้เป็นเจ้าของบ้านและที่ดินที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นภาษี แต่ถ้าเป็นเพียงเจ้าของบ้านที่ไปปลูกในที่ดินของคนอื่นจะได้รับการยกเว้นในกรณีที่บ้านหลังนั้นมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ทั้งนี้หากมีบ้านหลายหลังก็จะได้รับการยกเว้นภาษีเฉพาะบ้านหลังหลักเท่านั้น

ทำไมที่ดินเปล่าถึงน่าการลงทุน

ที่ดินเปล่าสามารถสร้างรายรับให้กับเจ้าของที่ดินได้ โดยโมเดลธุรกิจหนึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากก็คือ การทำเป็นตลาดนัด แต่เงื่อนไข คือ ที่ดินต้องอยู่ในทำเลแหล่งที่อยู่อาศัยถึงจะสามารถทำตลาดนัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรืออาจจะทำเป็นที่ให้บริการจอดรถก็เหมาะสำหรับดินเปล่าในตัวเมืองเช่นกันครับ

ที่ดินมีโอกาสขาดทุนต่ำ โดยทั่วไปแล้ว การขาดทุนจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นั้นมาจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ เรื่องของการเลือก “ทำเลที่ไม่ดี” กับเรื่องของ “ค่าเสื่อมราคา” ของอสังหาริมทรัพย์ มาที่เรื่องของประเด็นแรก คือ การเลือกทำเลในการเข้าลงทุน ถือว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต้องมองให้ออกว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะมีโอกาสเติบโตขึ้นในอนาคต

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับข้อมูลเกี่ยวกับ “ข้อดีของการเป็นเจ้าของที่ดินในต่างจังหวัด” ที่มาพร้อมกับข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินที่เราควรรู้ หวังว่าจะช่วยเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆ ท่านกันนะครับ